+053 411 234
siamradhospital@outlook.com

เกี่ยวกับเรา

Chiangmai Hospital

โรงพยาบาลเอกชน
ชื่อผู้ประกอบกิจการสถานบริการ (บุคคล/บริษัท) บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ 
ใบอนุญาตเลขที่ : 10201004549
ชื่อผู้ดำเนินการสถานบริการ : นายแพทย์สินธิป พัฒนะคูหา
ใบอนุญาตเลขที่ : ด.10201001153

ระบุจำนวนเตียงที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการ : 50 เตียง
ระบุจำนวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง : 30 เตียง
ประวัติการก่อตั้ง : ชื่อเดิมโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เปิดเมื่อ 1 มิถุนายน 2544 ขนาด 100 เตียง เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าเมื่อ 1 ตุลาคม 2544 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสยามราษฎร์ในปี 2546 และปี 2548 ลดจำนวนเตียงลงเหลือ 50 เตียง พื้นที่รับผิดชอบมี ต.ช้างเผือก , ต.สุเทพ , ต.ฟ้าฮ่าม , ต.สันผีเสื้อ , ต.ป่าตัน , ต.ป่าแดด , ต.ดอนแก้ว