+053 411 234
siamradhospital@outlook.com

CMH Charity Project สู้ภัยโควิด-19

Chiangmai Hospital

กลับมาพบกับโครงการ “CMH Charity Project สู้ภัยโควิด-19” ในพื้นที่ชุมชนเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล โดยในครั้งนี้ทางโรงพยาบาล ร่วมกับ Chiang Mai Longstay Life Club (CLL)

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ทำให้คนไทยทุกพื้นที่ได้รับผลกระทบทางด้านความเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ ในฐานะหนึ่งฟันเฟืองเล็กๆ ของสังคมไทย พวกเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเข้มแข็งและผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปให้ได้ โดยโครงการนี้จะร่วมกับทีม อสม.และผู้นำชุมชน แจกถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชน

โดยชุมชนที่ได้รับคัดเลือกของโครงการครั้งที่ 5 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม คือ ชุมชนหลิ่งกอก

หมายเหตุ : อสม. จะเป็นผู้คัดเลือก ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติครั้งนี้ที่เหมาะสมจะได้รับการช่วยเหลือ โดยท่านไม่ต้องออกมารับด้วยตนเอง ทางทีม รพ. จะเข้าไปมอบให้ท่านี่ทำการชุมชน เพื่อสอดคล้องกับมาตรการรักษาระยะห่าง (Social distancing) ของรัฐบาล